Pályázat kapcsolati munkatársi pozícióra

 

 

A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség

egy felekezetközi keresztény ifjúsági szervezet,

amely elkötelezte magát a felsőoktatási intézményekben tanuló hívő diákok lelki növekedésének segítésére és ezen diákok által végzett evangelizációra, pályázatot hirdet 

kapcsolati munkatárs

pozícióra. 

A pályázat beküldésének határideje: 2020. július 31. 

Az interjú várható időpontja: 2020. augusztus 3-4., 10-11. 

Munkakezdés: 2020. szeptember 1. 

Jelentkezés: Önéletrajz, motivációs levél és a mellékelt kérdőív beküldésével a mekdsziroda@gmail.com címen. További információ a fent megnevezett e-mail címen kérhető. 

A munkatárs főbb feladatai 

● kapcsolatot tart a hozzá tartozó egyetemi diákkörökkel, segíti az információáramlást a diákkörök és az iroda között 

● tanácsadói munkájával támogatja a diákkörvezetőket s a diákkörök életét 

● a diákkörvezetők számára szervezett vezetőképzőn szervezői, előadói feladatot lát el 

● részt vesz a MEKDSZ-rendezvények (táborok, konferenciák) megszervezésében és lebonyolításában 

● kapcsolatot tart a támogatókkal, kiadványt szerkeszt, munkájáról rendszeres beszámolót ír 

 

A munkakörre pályázhat mindaz, aki 

● Jézus Krisztust személyes megváltójának tartja és elhívást érez az egyetemi/főiskolai diákság között végzett hitmélyítő missziós munkára 

● ismeri a MEKDSZ hitvallását és azonosulni tud vele, teológiai alapműveltséggel rendelkezik a MEKDSZ hitvallásában található témákat illetően 

● tudatában van annak, hogy elsősorban a munkatárs képviseli a diákok felé a MEKDSZ- t, viselkedése alapvetően befolyásolja a MEKDSZ-ről alkotott képet 

● kész más felekezethez tartozó evangéliumi keresztény hívőkkel együtt dolgozni 

● egy bibliai alapokon nyugvó közösségnek minimum 2 éve tagja 

● nem idegenkedik a rendszeres utazástól, az estéket és hétvégéket is igénylő kötetlen munkaidőtől 

● felsőfokú végzettséggel rendelkezik, egyetemi/főiskolai tanulmányait 10 évnél nem régebben fejezte be 

 

Az ideális pályázó 

● minél nagyobb rálátással rendelkezik a szervezetre: diákköri, tábori, önkéntes szervezői tapasztalat 

● kiemelkedő szociális, segítői és kommunikációs készségekkel rendelkezik: önreflexióra való képesség és ennek gyakorlása, empátia, meghallgató és értő figyelem, jó kapcsolatteremtő és -fenntartó képesség sokféle ember irányában 

● önálló és csapatmunkára egyaránt alkalmas, képes a feladatok priorizálására 

● felhasználói szinten kezeli a számítógépet, ismeri és használja a kortárs kommunikációs csatornákat 

● legalább társalgási szintű angol nyelvtudással rendelkezik, melynek fejlesztésére nyitott