Transzgeneráció - 2021 szeniorkonferencia - online előtalálkozó

 

 

Bevezető | A táborról | Jelentkezés | A főelőadó bemutatása | Szemináriumok | MEKDSZ-fórumProgramterv | GY.I.K. |


Bevezető

2021. április 24. - Szombat

Találkozzunk György-napon online!


Belekóstolunk a témába, amellyel a később személyesen megtartott konferencián szeretnénk részletesebben foglalkozni!

Kiscsalád és nagycsalád, egymást gyorsan váltó nemzedékek alkotják társadalmunkat és benne a kereszténységet is.
Milyen erőforrásaink lehetnek örökölt és ölbe kapott válságaink legyőzésére? Hova fejlődhetünk és hogyan? Milyen utat mutat nekünk a Szentírás?


Bevezető | A táborról | Jelentkezés | A főelőadó bemutatása | Szemináriumok | MEKDSZ-fórumProgramterv | GY.I.K. |


A táborról

Az előtalálkozó az ONLINE térben fog zajlani, ZOOM alkalmazás segítségével. A részvételi díj jelképes 1500* Forint.
A tábor csak az előre regisztráltak számára nyitott, ezáltal szolgáljuk résztvevőink és közreműködőink biztonságát. 

*Aki szemfüles, annak feltűnhet, hogy az éves tagdíj is pont 1500 Ft.
Amennyiben szeretnél tag lenni, vagy megújítani az éves tagságod, akkor a regisztráció díját erre is fordíhatod. 
Ezt a regisztrációnál jelezheted nekünk.

Hogy miért is legyél tag? A MEKDSZ 2 vezetőségi tagja, Duma Lilla és Bejó Laci most elmondja.

 

 

 


Bevezető | A táborról | Jelentkezés | A főelőadó bemutatása | Szemináriumok | MEKDSZ-fórumProgramterv | GY.I.K. |


Jelentkezés 

A regisztráció lezárult, találkozunk a konferencián. 


Ha már fizettél idén tagdíjat, vagy valamiért nem szeretnél belépni, utalásod közleménye "ADOMÁNY" legyen.
Ha szeretnél tag lenni, vagy már tag vagy, de idén még nem fizettél tagdíjat, és szeretnéd, hogy a regisztrációs díjad egyben tagdíjnak is számítson, akkor utalásod közleményében tüntesd fel a "TAGDÍJ" szót, és a TAG NEVÉT, akinek a nevében fizetsz. (pl.: ,,Kis Pista, tagdíj")

Bankszámlaszám: 10702215-48622701-51100005
Számlatulajdonos: Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség

 A ZOOM-hozzáférést péntek 23-án küldjük ki azoknak, akik a regisztrációval megfelelően jelezték részvételi szándékukat.


Bevezető | A táborról | Jelentkezés | A főelőadó bemutatása | Szemináriumok | MEKDSZ-fórumProgramterv | GY.I.K. |


A főelőadó bemutatása

 

 

Hogyan mutatkoznál be: honnan jössz? Mit tanultál az egyetemen?

Kodácsy Tamás (1975), református lelkész és programozó matematikus vagyok. Mind a teológiát, mind az informatikát a mai napig művelem. Gyermekkoromtól kezdve keresztyén közösséghez tartozok, a kecskeméti református gyülekezetben nőttem fel, itt tértem meg. Édesapám gépészmérnök, nagyapám református lelkész volt, és mindkét terület korán megragadott. 16 éves koromban kaptam elhívást a teológiára a gimnáziumi évek alatt. Addig csak a reál tantárgyak érdekeltek, versenyeken jó eredményeket értem el, de onnantól kezdve ez átalakult, és a humán tantárgyakba is belevetettem magam. Ez a kettősség azóta végigkíséri életem, és mostanra megszoktam azt a kérdést, hogy teológus vagy informatikus vagyok-e. A vallás és természettudomány kapcsolata különösen érdekel, amely egyrészt éles etikai és hitbeli kérdésekben, másrészt a teremtésvédelemben csúcsosodik ki. A teológia és a matematika közös abban, hogy mindkettő képes könnyedén elrugaszkodni a valóságtól, pedig egy világban élünk, amelyet Isten teremtett, és amelybe emberként el is jött.

Mondanál pár szót a gyülekezeti és a tudományos szolgálatodról?

A teológiai és informatikai tanulmányaim elvégzése után a Debrecen-Nagyerdői gyülekezetben voltam segédlelkész, tanítottam a DRHE (2000-2004), majd a KRE egyetemi lelkészként szolgáltam tíz évig (2004–2014). Rendszeres teológusként doktori dolgozatomat (DRHE, 2006) a kozmológiai antropikus elvek teológiai vizsgálatából, habilitációs dolgozatomat (EHE, 2014) az Ige és igehirdetés kapcsolatából írtam. Jelenleg a KRE Egyház és Társadalom Kutatóintézet Teremtésvédelmi Műhelyét vezetem tudományos főmunkatársként. A gyülekezeti hátteret és szolgálatot mindig elengedhetetlennek tartottam a teológia műveléséhez és tanításához, több mint 20 éve vagyok lelkészi szolgálatban, 2014 és 2020 között a Dunakeszi Református Egyházközség beosztott lelkésze voltam. 2020 őszén megüresedett a parókus lelkészi állás a gyülekezetben, és akkor mind belső, mind külső elhívást éreztem erre a szolgálatra. A presbitérium ősszel ugyan meghívott lelkésznek, de a pandémia miatt még az egyházközségi választásra nem kerülhetett sor, amit már nagyon várunk. Életemben most a gyülekezeti lelkészség kerül prioritásba.

Hogyan kapcsolódsz – családoddal együtt – a konferencia témájához (Transz-Generáció)?

Evangélikus feleségem, Eszter az EHE Valláspedagógia Tanszékén tanszékvezető egyetemi docens. Három gyermekünk van. Mind apai, mind anyai ágon sok történetet tudok őseimről a 13. századig visszavezetve. Ezek között vannak örömteliek és szomorúak, dicsőségesek és dicstelenek egyaránt. Úgy tűnik számomra, hogy a végén azok nem buktak el sorsszerűen, akik örökségük tudatában, de önmagukban Isten és emberek előtt állva is képesek voltak változni.


Bevezető | A táborról | Jelentkezés | A főelőadó bemutatása | Szemináriumok | MEKDSZ-fórumProgramterv | GY.I.K. |


Szemináriumok

A jelentkezők számára 04.21-től (szerda) lesz lehetőség a szeminárium regisztrációra. Emailben küldünk információt ezzel kapcsolatban.
Legyen egy ,,B" terved is, ha betelne az általad kiválaszott szeminárium.

A szemináriumok feltöltése jelentkezési sorrendben történik. 


Leírások:

I. szemináriumsáv - 14:00-15:30

Balogh Judit, Bölcsföldiné Türk Emese: Elég jó szülő? (MAX 20 fő)

Anselm Grün bencés szerzetes, számos lelki könyv szerzője azt állítja, hogy a legtöbb sérülést a szüleinktől kapjuk, hiszen ők vannak hozzánk a legközelebb ahhoz, hogy a legmélyebben meg tudjanak sebezni minket. Az ember általában felnőtt élete egy meghatározott pontján, minél szerencsésebb, annál korábban eszmél rá a saját sebzettségére.

Mikor a szülőségünket tervezzük, vagy arról ábrándozunk, hogy gyerekünk lesz, jó esetben még kevéssé járnak a fejünkben azok a hibák, amiket elkövethetünk, de talán meg megpróbáljuk megfogalmazni, hogy milyen szülők is szeretnénk lenni. Hívő szülőként talán azt is kitűzzük, kitűztük célul, hogy megpróbáljuk Istent szeretővé, kereszténnyé nevelni fiainkat, leányainkat.

Manapság a gyermekek megérkezésekor sokakat elborít a pánik, hogy vajon tudnak-e elég jó szülők lenni, elég jó szülők-e?

A szülői lét kezdetén és rögös útjain sokszor felismerjük magunkban azokat a reakciókat is, amikről ifjan eldöntöttük, hogy úgy biztosan nem fogjuk csinálni.

Hogyan legyünk jó szülők? Kellenek-e stratégiák? Mi van a kudarcokkal? Mi igazolja ezt vagy azt a tettünket? Hogyan tovább, ha teljes csődtömegnek érezzük magunkat? Hogyan törjük meg azokat a transzgenerációs sebzettségeket, amiket a szüleinktől örököltünk, de talán már ők is generációk óta adták át egymásnak?

Ketten biztosan együtt leszünk mindazokkal, akik erről szeretnének közösen gondolkodni.

Bölcsföldiné Türk Emese sokdiplomás református hitoktató, lelkészfeleség, mentálhigiénés szakember, akinek tanárként is nagy tapasztalata van a nevelésben, a szülőként elkövethető hibák kezelésében. Mivel a férjével nem született gyermekük, egy ma már egyetemista nevelt lányukkal sokat tanultak a gyermekvárás csalódásaiból és az elfogadás csodájából is. Emese diákként a műegyetemi diákkörbe járt az 1990-es években.

Balogh Judit a Debreceni Egyetem MEKDSZ-körében volt diák, majd a Miskolci Egyetem oktatójaként szenior, szilász, tizenhat éven keresztül szeniorkonferenciák szervezője. Most az egri egyetem történész professzora. Pszichológus férjével két gyermeket nevelnek, a fiuk 17, a lányuk 19 éves, és a MEKDSZ-be készül.

 

 

I. szemináriumsáv - 14:00-15:30 (MAX 20 fő)

Pestovics Ágnes, Tauber Tamás: "...szabadulni a romlandóság szolgaságából..." (Róm 8,21) - teremtésvédelmi szeminárium

A világot nem csupán unokáinktól kaptuk kölcsön. A Teremtő felé is el kell számolnunk, jó sáfárai vagyunk-e, felelősen műveljük és őrizzük-e. Hogyan leplezhetjük le strukturális bűnökké fonódó mindennapi gyarlóságainkat, melyek elejét veszik ennek? A teremtett világ védelme nem afféle modern kori úri huncutság, nem is csupán egy szabadon választható feladat. Mi dolgunk keresztényként ezzel a kérdéssel? Mit meríthetünk hitünkből ehhez a feladathoz? Hogyan lehetnek közösségeink zászlóvivői az ökológiai fordulatnak? Keressünk együtt válaszokat!

Tauber Tamás biológus, középiskolai biológia- és környezettantanár, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület és a Kisközösségi Program önkéntese.

Pestovics Ágnes környezeti nevelő, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület tagja, a Kisközösségi Program munkatársa.

 

I. szemináriumsáv - 14:00-15:30

Bejó László: Fakenews világ - hogyan védekezzünk?

Mi is az a fake news? Miért van, hogy mostanában a csapból is ez folyik? Honnan jönnek az álhírek, és miért olyan nehéz sokszor elválasztani a búzát a pelyvától? Miért hiszik el olyan sokan - köztük a legműveltebb fők, komoly politikusok, sőt, tudósok is - ezeket? És mit tehetünk mi, hogy ne essünk csapdába? Hogyan viszonyuljon egy keresztény értelmiségi az álhírekhez? Mi a felelős magatartás? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekről beszélgetünk majd közösen.

Magamról: Dr. Bejó László vagyok, egyetemi tanár és veterán MEKDSZ-szenior. Feleségemmel és három kamasz gyermekemmel élek Sopronban. Régóta foglalkoztat az információ megbízhatóságának a kérdése, és sokat töprengtem azon, hogy keresztényként mi az én feladatom, és mik a lehetőségeim ezen a területen. Örülök, hogy Veletek együtt gondolkodhatok majd erről a fontos problémáról az online szeniorkonferencián!

 

 

 

II. szemináriumsáv - 16:00-17:30

Wächter-Szili Orsolya: …IGEN-t mondanék…

Most is. Ez nem is kérdés.

Most is. Mindennek ellenére, mégis.

Én is. Már mióta…! Ha lenne kinek. Ha végre megkérne. Vagy legalább csak rám nézne. Ha őt is vezetné Isten, nem csak engem. Vagy ha engem vezetne végre valakihez!

Kösz, de én nem. Jó így, és ezt nem adnám fel. Vagy nem jó, de még mindig jobb, mint amit a szüleimnél, a barátaim közt, a gyülekezetben, mindenhol látok.

Már nem. És jobb lett volna, ha soha nem is teszem.

…a helyükben. Nem lehet, hogy nincs kinek! Itt van ez a sok jóravaló fiú és csinos lány, hát nem igaz, hogy nem találnak egymásra! Ez nem lehet Isten akarata!

Mit tanítunk, mit képviselünk, és mit élünk meg a gyakorlatban az egyedülállóság kérdésében – a gyülekezeteinkben és azon túl? A házasság evangéliumát hirdetjük? Netán az egyedülállóságot éltetjük?

A körülmények áldozatai vagyunk, ha (még) nem találtunk társat? Vagy a házasság ígéretének és áldásának várományosai? Esetleg személyre szóló elhívásunk van, hogy egyedül maradjunk, valamely magasztos cél érdekében – akár akaratunk ellenére is? Isten vezet, vagy minden rajtunk áll? Mihez kezdjünk az alapvetően családokra berendezkedett keresztény közösségekben?

Mit tehet – és mit ne tegyen? – az, aki házas, családos, de tudja, hogy körülötte sokan nem azok, és nem szeretné elveszíteni a kapcsolatot barátokkal, lelki testvérekkel – és a realitással?

Kortól, nemtől, családi állapottól függetlenül mindenkinek szól a szeminárium, akit foglalkoztat a kérdés: mit kezdhetünk az egyedülállósággal a házasságközpontú kereszténységben.

 

Wächter-Szili Orsolya

Angol nyelvtanár, fordító és tolmács vagyok. Lassan két évtizede MEKDSZ-es, 6 éve feleség, két kisfiú anyukája. Szeretek emberekkel lenni, jókat beszélgetni, játszani a szavakkal, örülni az életnek.

 

 

 

II. szemináriumsáv - 16:00-17:30

Bernhardt Dóra, Kovács Endi: A Miatyánk és mi

Imádkozzuk-e a Miatyánkot, és miért (nem)? Miért mondja Jézus, hogy „Ti azért így imádkozzatok”, és hogyan érvényes ma ez az imádság? Mit tanulhatunk a Miatyánktól magáról az imádságról? Ezekre a kérdésekre keressük közösen a választ.

Kovács EndiValamikori MEKDSZ-es, 1992 óta a Barnabás Csoport munkatársa, főként a keresztény spiritualitás tanulásával, oktatásával, ápolásával és lelkiségi műhelyek szervezésével foglalkozom. A témához kapcsolódóan a „Ti azért így imádkozzatok” című könyvem 2015-ban a Harmatnál jelent meg. Feleségemmel, Katival és két gyermekünkkel Dunakeszin élünk.

Bernhardt Dóra: Angol-német szakos középiskolai tanár, teológus. Négy év középiskolai tanítás után a rendszerváltáskor a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség első titkáraként hat éven keresztül vezette ezt a szervezetet. 1995 és 2000 között a kanadai Regent College-ban tanult, ahol teológiai diplomát szerzett. PhD fokozatát szintén teológiából szerezte az amsterdami Vrije Universiteit-en. Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem Anglisztika Intézetének oktatója, itt angol nyelvgyakorlatot tart és irodalmi, teológiai és kulturális témájú szemináriumokat vezet.

 


Bevezető | A táborról | Jelentkezés | A főelőadó bemutatása | Szemináriumok | MEKDSZ-fórumProgramterv | GY.I.K. |


MEKDSZ-fórum (esti plenáris)

A MEKDSZ missziója az elmúlt egy év során rendkívüli kihívásokkal nézett szembe. Hogy sikerül ezekkel megbirkózni? A diákkörök növekednek vagy túlélő üzemmódba kellett kapcsolniuk? Van reménység utánpótlásra? Hol tudnak segíteni a szeniorok? És mit tehet a MEKDSZ a diplomásaiért?

Ha vannak kérdéseid, ha szívesen beszélgetsz és imádkozol velünk együtt a MEKDSZ jelenéért és jövőjéért, akkor várunk a Transzgeneráció online előtalálkozó esti plenáris alkalmán, ami egy MEKDSz Q+A lesz, benne találkozhatsz a munkatási csapattal, a vezetőség egy-két tagjával és jelenleg aktív diákokkal, akik szívesen mesélnek tapasztalataikról.

Gyertek, és erősítsük meg, hogy a MEKDSZ mi vagyunk!


Bevezető | A táborról | Jelentkezés | A főelőadó bemutatása | Szemináriumok | MEKDSZ-fórumProgramterv | GY.I.K. |


Programterv

A programváltozás jogát fenntartjuk. 


Bevezető | A táborról | Jelentkezés | A főelőadó bemutatása | Szemináriumok | MEKDSZ-fórumProgramterv | GY.I.K. |


Gyakran ismételt kérdések

Miért kell fizetni a konferenciáért? 
Bár a Téli Tábor online eseményét a MEKDSZ ingyenesen kínálta föl a résztvevőknek, a szeniorkonferencia esetében úgy döntöttünk, hogy arra kérünk titeket, hogy egy jelképes 1500 forintos adomány felajánlásával járuljatok hozzá a tábor költségeihez (Zoom-előfizetés, előadók ajándéka, stb.) Ugyanakkor, mivel a Téli Tábor hagyományos részeként megszokott Közgyűlést idén későbbre kellett halasztani, elmaradt az ezzel kapcsolatos tagsági kampány is, amely minden évben számos új tag belépését, és régebbi tagok tagságának megújítását szokta eredményezni. Ezt szeretnénk most pótolni a Transz Generáció konferenciához kapcsolódó tagsági kampánnyal, amelynek keretében az új tagok, és a régebbiek közül azok, akik esetleg idén még nem újítottak, felajánlhassák tagdíjnak ezt az adományt. 

Én már fizettem 2021-ben, mint tag, akkor most újra kell fizetnem? 
Ha már befizetted idén a tagdíjadat, akkor fontos, hogy ne tagdíjként utald el újra az összeget. Nagyon köszönjük az elkötelezettségedet, és arra kérünk, hogy ez esetben a tábor regisztrációs díját ADOMÁNY-ként utald el. 

Szívesen adakoznék. Utalhatok többet? 
Természetesen, a közleménybe írd be, hogy "adomány". Ha viszont tagdíjat is tartalmaz az összeg, akkor ezt is tüntesd fel a közleményben (tagdíj+adomány).

Mikor derülnek ki a szemináriumok?
Várhatóan április közepétől kerülnek fel a honlapra a leírások, ezt követően lehet rájuk jelentkezni.

Továbbküldhetem másoknak a linket?
A konferencia linkjét csak a regisztrált résztvevőknek tudjuk kiküldeni. A szemináriumok közül csak annak a linkjét fogod megkapni, amelyikre jelentkeztél, tehát nem tudsz utolsó pillanatban átmenni egy másikba. Az egy háztartásban élők a plenáris alkalmakon részt vehetnek egy regisztrációval egy készülékről, de a linket ne küldd tovább olyanoknak, akik nem regisztráltak! 

Csak szeniorok jöhetnek?
Bár a konferencia témáját a végzettekre optimalizáltuk, szeretettel várunk érdeklődő diákokat is!

Hogy van most a MEKDSZ?
Erről részletesen fogunk beszélgetni április 24-én a szombat esti plenáris együttlét keretében. Kérdezni is lehet! 

Miért imádkozhatok?
Az önkéntes programszervező csapatért (Eszter (Picur), Glóri, Laci, Lilla, Judit), a munkatársakért, a technikáért. A főelőadóért, Kodácsy Tamásért, és a szemináriumtartókért, egyéb önkéntesekért. 


Bevezető | A táborról | Jelentkezés | A főelőadó bemutatása | Szemináriumok | MEKDSZ-fórumProgramterv | GY.I.K. |


Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség 2021