A MEKDSZ szervezeti felépítése

Elnök

Az Elnököt a Közgyűlés 3 évre választja, ő képviseli hivatalosan a Diákszövetséget. Az Elnök irányítja a Vezetőség munkáját és üléseit, felelős a Vezetőség határozatainak végrehajtásáért illetve végrehajtatásáért.

A MEKDSZ jelenlegi elnöke Benke András.


Vezetőség

A MEDKSZ Vezetősége 12 tagú: az elnökből, főtitkárból, valamint 5 szenior és 5 diák tagból áll. Az elnök mandátuma 3 évre, a szenior Vezetőségi Tagoké 2 évre, a diák Vezetőségi Tagoké egy évre szól.

A Vezetőség a Közgyűlések között irányítja a Diákszövetség munkáját. Ehhez jelenleg évente ötször ülésezik. Javaslatot tesz az Elnöknek a munkáltatói jogkör gyakorlására, határozatokat hoz a Diákszövetség céljainak elérése érdekében követendő, a munkatársak közreműködésével kialakított stratégiára és az ezzel kapcsolatos jelentősebb konkrét intézkedésekre vonatkozóan, felügyeli ezek végrehajtását.

Szenior vezetőségi tagok 2018-2019-ben:

Fodor Zsófia, Gerdán-Pálóczi Ágnes, Gusztin Rudolf, Horváth Dániel Vajk

Diák vezetőségi tagok 2019-ben:

Gyenes Zoltán, Kneifel Áron, Szlávik Áron, Vass Máté, Márton Dóra


Főtitkár

A Főtitkár vezeti a Diákszövetségben folyó tevékenységeket, irányítja a Diákszövetség alkalmazottainak munkáját, közvetít a Vezetőség és a Diákszövetség alkalmazottai között. A Főtitkár helyettesíti az Elnököt annak akadályoztatása esetén.

A MEKDSZ jelenlegi főtitkára Bayer Áron


Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság 3 tagú, mandátumuk 5 évre szól s lejártakor újraválaszthatók. A Felügyelő Bizottság folyamatosan köteles ellenőrizni a Diákszövetség működését, a törvényesség, a vonatkozó szabályok betartása, illetőleg a célszerű és hatékony gazdálkodás, a hitvallásban és a célokban meghatározott elveknek való megfelelés, valamint a Diákszövetség jó hírnevének megőrzése érdekében. Üléseit szükség szerint, de legalább évenként egyszer tartja.

Tagok:

Bukovszky Ákos

Szabó Pál

Varga-Kálnay Vanda


Közgyűlés

A MEKDSZ legfőbb döntéshozó szerve.

Évente egyszer, a Téli Táborban hívjuk össze. Itt ismertetjük a MEKDSZ aktuális helyzetét a tagokkal, elfogadjuk a terveket, költségvetést, és döntünk személyi kérdésekben. Szavazati joggal rendelkezik minden tagdíját befizetett MEKDSZ-tag, de érdeklődőként bárki részt vehet.


MEKDSZ tagok

A MEKDSZ számára fontos, ha a magukat MEKDSZ-esnek valló diákok, szeniorok hivatalosan is elkötelezik magukat. Őket a MEKDSZ kiemelten kezeli, kedvezményeket biztosít nekik nem csak saját rendezvényeken, hanem más együttműködőkkel. Így például minden MEKDSZ tag jutányos áron vásárolhat a Harmat által fogalmazott könyvekből. Természetesen rendezvényeinken nemcsak MEKDSZ-tagok, hanem bárki részt vehet, és képzéseinket, támogatásunkat is igénybe veheti a diákkörök minden tagja.