A MEKDSZ vezetősége

Név: Gusztin Rudolf

Munkakör: elnök

Végzettség: Zenetudomány, pedagógia, zeneirodalom tanár

A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában végeztem hegedű szakon, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen (Zeneakadémia) elvégeztem a zenetudomány szakot és a pegagógiát mint zeneirodalom-tanár. Egyetemi tanulmányaim alatt teológiát is hallgattam levelezőn. Jelenleg az MTA BTK Zenetudományi Intézetének vagyok munkatársa mint zenetörténész, illetve doktori tanulmányaimat végzem a fentebb említett egyetemen.

A Názáreti Egyház Budapesti Gyülekezetének vagyok aktív tagja (vezetőségi tag, ifjúsági vezető, zenei vezető, tanítás, igehirdetés), valamint az egyházam felszentelt szolgálója is vagyok. A MEKDSZ-ben 2013 óta vagyok jelen, és már számtalan területen és minőségben szolgálhattam a szervezetben (diákkör vezetése, dicsőítés, konferálás, táborszervezés, blogírás), és évek óta tagja vagyok a vezetőségének is, illetve 2019 tavaszától kezdve elnök-helyettes (alelnök) voltam.

Fő célom a MEKDSZ elnökeként az, hogy megteremtsem a keretet a vezetőségnek a hatékony munkához. És ha a vezetőség jól dolgozik, akkor egy olyan keretet tud a MEKDSZ számára adni, amelyben a főtitkár, a munkatársak és a diákkörök ki tudnak teljesedni. Így azt gondolom, hogy egy jó MEKDSZ elnök olyan, mint a jó filmzene: szinte észrevétlen, ám ha nem lenne, nagyon hiányozna. Szerepemet abban látom, hogy a háttérből segítsem mindazok munkáját, akik a MEKDSZ-ben szolgálnak – ám a háttér nem passzivitást jelent, hanem nagyon is aktív munkát takar. Vezetőként szeretnék a MEKDSZ vezetősége és közvetetten a munkatársak számára lelki vezetést és iránymutatást tudjak adni. Szeretném, ha a MEKDSZ szervezeti felépítését át tudnánk gondolni, hogy minél hatékonyabbá tehessük azt a jövőbeni munka szempontjából. Emellett szeretném továbbvinni azt az örökséget, amelyet az elmúlt években a MEKDSZ felhalmozott, és amelyet röviden így fogalmaznék meg: egy alulról szerveződő missziós szolgálat, ahol diákok végzik a szolgálatot diáktársaikért.

​A vezetőség további tagjai (2022–2023):

Diák vezetőségi tagok

  • Blaskó Krisztián
  • Farkas Dániel
  • Gulyás Ádám
  • Gyenes Zoltán (elnökhelyettes)
  • Vass Márta Mária

Név: Blaskó Krisztián

Tanulmányok: gépészet-mechatronika mérnöktanár hallgató

Blaskó Krisztián Gábor vagyok, 26 éves, a Széchenyi Egyetemen vagyok gépészet-mechatronika szakos mérnöktanár hallgató. Van egy gépgyártástechnológiai technikusi és egy CNC gépkezelői OKJ-s végzettségem, letettem egy AutoCAD és egy Inventor vizsgát. A Grace Ministries alapítványnál tanultam lelki gondozást. A Csepeli Baptista Gyülekezetnek vagyok a tagja.

A MEKDSZ-nek szerintem két fontos célja van: mélyíteni a már keresztény tagok hitét és elérni a még nem keresztény embereket.

 

 

Név: Farkas Dániel

Tanulmányok: történész doktorandusz hallgató

Történész vagyok, jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem elsőéves doktorandusza, 26 éves. A Miskolci Keresztyén Testvérgyülekezetben nőttem fel, ott tértem meg, és jelenleg is hazajáró tagja vagyok, miközben Budapesten a Buda Szíve Baptista Gyülekezettel építem a kapcsolatomat.


Szabadidőmet tekintve olvasok, írok, futok és igyekszem az emberi kapcsolataimat ápolgatni. Mindez rengeteg okot ad és inspirál, hogy az emberi létezésen és együttélésen morfondírozzak, leginkább is a hit, tudás és motiváció kapcsolatán, s hogy mindez aztán hogy jelentkezik a saját területemen (modern nemzetközi kapcsolatok és hadtörténet). Ha éppen nem csinálok valami konkrétat, valószínűleg az általam otthonomként szeretett Benda Kálmán Szakkollégium valamelyik sarkában vagyok megtalálható, fel-alá járkálás közben fütyörészve a Waltzing Matildát, vagy vadul gépelve valami új ötletet.

 

 

Név: Gulyás Ádám

Tanulmányok: orvostanhallgató

Jelenleg ötödéves orvostanhallgató vagyok a Semmelweisen, amit élvezek, nagyon érdekes dolgokat lehet itt látni, hallani, vágni...
Kiskorom óta a Székesfehérvári Baptista Gyülekezetbe jártunk a családommal, ahol a gyülekezeti programokon szívesen vettem részt. Szüleim révén félig erdélyi és félig jász felmenőkkel büszkélkedhetek, ami a testvéreimet illeti, hárman vagyunk fiúk, én lennék a középső. Együtt vettünk
részt az ifialkalmakon, gyerektáborokban, később már segítőként, szervezőként is. Így jutott el hozzám Jézus szava és kezdte átformálni a világomat, ami azóta iszajlik. 

• Fontos számomra a teológiai, bibliai ismeretek elmélyítése;
• Ezen tudásanyag átültetése a gyakorlatba a mai világ kulturális közegébe.
• Lehetőséget adni a felekezetközi párbeszédre, kapcsolódásokra.
• Szívemen viselem a túrázós, szabadidős programokat (pl. Just Dance).

 

 

Név: Gyenes Zoltán

Munkakör: alelnök

Tanulmányok: villamosmérnök PhD. hallgató

Gyenes Zoli a nevem, 28 éves, negyedéves villamosmérnök doktorandusz. hallgató vagyok a BME-n (kutatási terület: Robotika), illetve másodéves közgazdász hallgató az ELTE MBA szakán. A zene is nagy szerepet játszik az életemben: 19 éve klarinétozom, 2 éve szaxofonozom, illetve gyülekezetünk (Pesterzsébeti Központi Református Egyházközség) ifjúsági kórusában a basszus szólamot erősítem. Jelenleg egy éves kutatást végzek Orlandoban Fulbright ösztöndíjjal.

A MEKDSZ-ben, ahogy a vicc tartja talán minden voltam már akasztott emberen kívül. :D Három évig vezettem a BME diákkörét, majd 2020-ban megalapítottuk a MEKDSZ-PhD diákkört, melynek azóta vezetője vagyok két társammal együtt. A táborokban voltam már regisztrációs, konferáló, imaszolgálatos, pingpong bajnokság szervező, szemináriumtartó, MEKDSZ-Harmat stand vezető. Hatalmas öröm volt számomra, hogy kétszer evangelizálhattunk az EFOTT fesztiválon is.

Hihetetlen sokat kaptam a MEKDSZ diákkörein és táborain keresztül: hitbeli növekedést, megerősödést, apologetikai ismereteket, barátokat, szerelmet. Valószínű soha nem fogok tudni annyit visszaadni a MEKDSZ-nek, amennyit kaptam, de lelkesedésemmel, pozitivitásommal és ötleteimmel próbálok mindig a diákszövetség, és a vezetőség javára lenni. A vezetőségben alelnökként úgy érzem, hogy a rendszerszemléletet és a stratégiai gondolkodást képviselem.

 

 

Név: Vass Márta Mária

Tanulmányok: magyar-német tanár

Vass Márta Máriának hívnak, a MEKDSZ-en belül Kukri Mártiként ismerhettetek korábban. Idén kezdtem meg az utolsó évemet az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar-német osztatlan tanári szakán, hosszúgyakorlatomat pedig a Lónyai utcai gimiben végzem. Nem engedtem el az egyetemi életet és a kutatást sem: az Eötvös József Collegiumban egy kora újkori német nyelvű kézirat kiadásán dolgozom éppen.

Mivel a MEKDSZ missziós szervezet is, sokat gondolkodtam azon, hogyan tudnám ezt a területet is szívvel-lélekkel csinálni. Introvertált emberként nehezemre esik idegeneket megszólítani, nagy tömegek előtt beszélni az igéről, szerettem volna tehát olyan formát találni, melyben én is hatékonyan tudok működni. Nagy lehetőséget látok a hosszan tartó, személyes kísérésben, mely során nem megtérítendőként tekintünk a másikra, hanem az ő nézeteire nyitottan, a valódi kapcsolatot keresve igyekszünk őt bevonni a diákkör közösségébe, mely biztonságos közegként működik számára keresése során.

Fontosnak tartom emiatt, hogy továbbképezzük a diákkörvezetőket a kísérés és a lelkigondozás területén.


Szenior vezetőségi tagok

  • Baracskai Gábor
  • Morandini Kristóf
  • Simon Ilona
  • Török Máté
  • Wächter-Szili Orsolya

Név: Baracskai Gábor

Végzettség: szociális munkás

Gábor vagyok, 34 éves. Budapesten lakom. Szociális munkás/ Diakónus szakon végeztem a Károlin 2014-ben. Jelenleg már négy éve IT support ügyfélszolgálati munkatárs vagyok egy multinál.
A Külső-Üllői Úti Református Gyülekezetet (KÜLLŐ) tartom gyülekezeti otthonomnak négy éve. Itt vendéglátói és technikai szolgálatokba kapcsolódtam be.
Középiskolás koromtól kezdve rendszeresen több ifjúsági szervezet sokféle programján vettem részt (a MEKDSZ mellett többek között SDG, REFISZ, Csillagpont és Ifivezető képző alkalmain). A MEKDSZ-ben gyakran bekapcsolódtam kiscsoport vezetés szolgálatába.
Ha jól emlékszem 2012-ben, tehát pont tíz éve voltam először egy MEKDSZ által szervezett eseményen, egy téli táboron. Nagyon pozitív élmény volt. Úgy éreztem, hogy a hétvége tele volt élettel, kreativitással, nagyon jó tanításokkal/ előadásokkal. Onnantól kezdve rendszresen jártam MEKDSZ táborokra. Megfogott, hogy milyen jól együtt tudott működni többféle felekezetből kétszáznál is több ember Krisztust a legfőbb kapocsnak tartva. Ez nagyon üdítő élmény volt tudván, hogy máshol felekezeten belül vagy akár egy gyülekezeten belül is milyen mély ellentétek vagy közöny húzódik egyes csoportok között. Fülemben cseng a MEKDSZ-ben hallott „lényegben egység, a részletekben szabadság, mindenben szeretet” jelmondat.
Amit vezetőségi tagként hozzá tudnék tenni a szervezethez az részemről az együttgondolkodásra való nyitottság, iletve a sok – sok évnyi hitben járás és közösségekben forgolódás tapasztalatát. Érdekel, hogy belelássak jobban a MEKDSZ működésébe és remélem, hogy tudnék tenni valami azért, hogy még gördülékenyebben, rendezettebben tudjon működni Isten dicsőségére.


   

Név: Morandini Kristóf

Végzettség: földrajz-, informatikatanár

Budapesti vagyok, az ELTE-n földrajz- és informatika tanár szakon végeztem. 

Az egyetemen találkoztam a Mekdsz-szel, az ELTE IK-TTK-TáTK-os diákkörében. Az itt megélt élmények jelentősen formáltak, mint felnőtt keresztényt.Voltam diákkörvezető, majd teljes állású önkéntes a Mekdszben.Három évig voltam diákkörkapcsolati munkatárs (szilász).

Az elmúlt években estin lelkipásztori munkatárs szakon szereztem BA diplomát. Informatikusként dolgozom több mint tíz éve, jelenleg egy röntgengépet kezelő szoftvert fejlesztünk, amiben én tesztelőként veszek részt.

 

Név: Simon Ilona

Végzettség: matematikus

Matematikusként konferenciákon adódott lehetőségem a hit kapcsán eszmecseréket folytatni. Ebben tapasztalt kudarcaim nyomán és elhívásom alapján egyre többet olvastam, tanultam apologetikáról. Érthetetlen gondviselés ajándékoz meg időről időre, hogy erről előadhatok akár kreditekért is. Az apologetika mellett szívesen olvasok lélektani műveket és keresem, hogyan legyek jó fa, ami jó gyümölcseiről ismerhető fel.

Ámulatba ejt, hogy mindaz, amit az emberről, a természetről, a világegyetemről tudunk, milyen összhangot képez a keresztény üzenettel.
Egyetemista korom óta nagyon MEKDSZ-es vagyok, diákkört vezettem, a csoportomban lelki barátokra és feladatokra találtam, táborok lelkes résztvevője vagyok (jelenleg szenior-táborokban).

 

Név: Török Máté

Végzettség: mérnök

Budatétényben élek feleségemmel, akit a MEKDSZ-nek köszönhetek, hiszen a diákkörben ismertem meg, és négy – már nem is olyan kicsi – gyermekemmel. Korábban pénzügyi területen dolgoztam, jelenleg kis mérnökcsapatommal Budapest közlekedésének fejlesztésével foglalkozom. Szívügyem az egészséges életvezetés, fizikai, anyagi, szellemi téren egyaránt.

Voltam diákkörvezető és mentor is, a környezetvédelemmel foglalkozó Zöldképző egyik alapítója, szolgáló a győri IFES-konferencián.

 

 

Név: Orsolya Wächter-Szili

Végzettség: angoltanár, fordító, tolmács

Egy (MEKDSZ-ben megtért) férfi felesége, két kisfiú anyukája, angoltanár, fordító, tolmács, egy Vas megyei faluból, bár budapesti vagyok.
A Sárvári Református Gyülekezetbe járunk (korábban a Gazdagréti Református Gyülekezet tagjaként házicsoportot vezettem, oda a MEKDSZ közvetett közreműködésével kerültem, egy pünkösdi gyülekezetben töltött gyermek- és zsenge ifjúkor után).

Szeretek: sétálni, utazni, jókat sütni-főzni, biciklizni, olvasni, írni, kávézni és beszélgetni.