A MEKDSZ útmutatása a koronavírus-járvány idején a diákkörök működéséről és egyéb alkalmak megtartásáról

UPDATE 07.01.!

Kedves MEKDSZ-esek! 

Az alábbi legfrissebb e-mail ment ki a MEKDSZ diákkörvezetők részére 2020. július 1-jén mely tartalmazza a MEKDSZ legfrisebb álláspontját a járványhelyzettel kapcsolatban. A régebbiek álláspontok lentebb görgetve megtalálhatóak.


Kedves Diákkörvezetők

Feltehetően mindannyian tájékozódtok a járványügyi intézkedések kapcsán, így valószínűleg tudjátok, hogy a kormány által elrendelt veszélyhelyzet megszűnt, és bár jelenleg járványügyi készültség van, a legtöbb korlátozás feloldásra került - megfelelő óvatossággal (szabad téri rendezvények, zárt légtérben létszámkorlát) általunk is. Éljenek a kisebb csoportos összejövetelek (ha nem haladja meg az 500 főt – esetleg van ilyen diákkör? :-)), bár a hatóságok javaslata ilyen esetekre is a kellő távolságtartás. De mint tudjátok, a diákkörök a ti kezetekben vannak, mi legfeljebb csak javasolhatunk, dönteni nem dönthetünk. A MEKDSZ-irodával kapcsolatos korlátozások többsége is feloldásra került, így előre egyeztetett időpontban (írj bátran valamely munkatársnak!) látogatható.
 
Szép nyarat, üdítő pihenést, feltöltődést kívánunk nektek!
 
A MEKDSZ vezetősége és munkatársai nevében szeretettel:
Rudi és Fanni 

 


Március 15-ei levél:

Kedves Diákkörvezetők!

A kormány által kihirdetett vészhelyzettel (lásd itt), valamint a hatóságok által javasolt prevenciókkal (lásd itt) összhangban az alábbiakról szeretnélek tájékoztatni benneteket:

  • Szeretnénk bátorítani minden diákkörvezetőt, hogy folytatódjon a diákkör működése, de keressétek meg a kreatív alternatív módját a diákköri találkozóknak. Ezek lehetnek kirándulások, szabadtéri találkozók, bibliatanulmányozás e-mailen vagy internetes telekommunikációs eszközök segítségével (pl. Skype, Facebook stb.), megfelelően fertőtlenített helyeken, mint pl. cukrászdák, ahol feltehetőleg különösen odafigyelnek a szabályok betartására.
  • Tudjuk, hogy az egyetemek, és a legtöbb kollégium bezárt, emiatt egyrészt alternatív helyszínt szükséges keresni, és feltehetően sokan hazamentek. Amennyiben mégis van lehetőség a személyes vagy a virtuális találkozóra, ott a közösség folytonosságának fenntartása a diákkörvezető felelőssége. Kérjétek a kapcsolati munkatársatok segítségét, ha szükségetek van tanácsra vagy együttgondolkodásra.
  • Mivel a MEKDSZ alulról szerveződő szervezet, a diákkörvezetők maguk dönthetnek arról, hogy a diákköri alkalmakat megtartják-e. Egyesek pontosan a kialakult félelem vagy pánikhelyzet miatt szükségesnek tarthatják az összejövetelt a közös imádkozás és egymás bátorítása céljából, mert a közösségből erőt meríthetnek a diákok, míg mások preventív jelleggel bölcsebbnek tarthatják a csoportos találkozások elhalasztását, és mert így érzik azt, hogy felelősséget tudnak vállalni a diákokért. Tiszteletben tartjuk a diákkörvezetők döntését ez ügyben, ám kérlek benneteket arra, körültekintően és felelősségteljesen döntsetek.
  • Amennyiben a diákkör vezetője úgy dönt, hogy megtartja a diákköri alkalmakat, erősen javasoljuk, hogy a diákkörbe látogató diákok felé jelezzétek, hogy amennyiben valaki külföldön tartózkodott, olyan személlyel került kontaktusba, aki fertőzött, vagy esetleg saját magán észlelt tüneteket, ne jöjjön diákköri alkalomra a hazajöveteltől, kontaktustól számított vagy a tünetek megszűnését követő két hétig. (Feltehetőleg amennyiben fertőzött személlyel került kapcsolatba, az hatósági esetet jelent, és így a szakemberek javaslatai alapján kell továbblépnie. A tünetek kapcsán pedig a háziorvossal kell konzultálni, ő ad további útmutatást. További információk itt.)
  • Amennyiben a diákkörvezető úgy dönt megtartja a diákköri alkalmakat, kérjük, hogy minden esetben tartsa be a szabályokat a mindenkori aktuális kormányhatározatnak megfelelően. Szeretnénk arra bátorítani benneteket, hogy példamutató, jogkövető állampolgárok legyetek.
  • Bár a döntés a diákkörvezetők kezében van, szeretnénk felhívni a figyelmet a személyes találkozók potenciális veszélyeire: ezek lehetőséget adnak a vírus továbbadására, így végső soron a járvány terjedését is elősegítheti.
  • A MEKDSZ vezetősége és a munkatársak döntése értelmében, a kisebb csoportos MEKDSZ alkalmakat, mint amilyen a diákkörvezetői találkozók (DVT), volt diákkörvezetők búcsúvacsorája stb., elhalasztjuk.
  • A MEKDSZ-hez köthető képzések, mint amilyen a Hozzáértő Segítő Képzés, elhalasztásra kerül.
  • Bár feltehetőleg mostanában nem kerül sor találkozásra a diákkörvezetők és MEKDSZ kapcsolati munkatársak között, azért szeretnénk tájékoztatni benneteket, hogy a MEKDSZ munkatársaknak, beleértve a kapcsolati munkatársakat, bejelentési kötelezettségük van a MEKDSZ felé, amennyiben tüneteket észlelnek magukon, külföldön járnak vagy családtagjuk, közeli hozzátartozójuk megfertőződik. Ebben az esetben sem a munkahelyre nem mehetnek be, sem a diákkört nem látogathatják, és a diákkörvezetőkkel sem tarthatnak személyes kapcsolatot. Erre odafigyelünk a MEKDSZ részéről. A MEKDSZ irodában megtörtént a szükséges higiéniai intézkedés, de ennek ellenére szeretnénk kérni, hogy az irodát sem diákkörrel, sem személyesen ne látogassátok. Ez alól kivételt jelent, ha személyes egyeztetés történt egy munkatárssal.

Az aktuális kormányrendelet, amennyiben szigorúbb, mint a fentebb leírtak, felülírja útmutatásainkat és rendelkezéseinket. A rendkívüli helyzetre való tekintettel, amennyiben szükséges, új útmutatás adunk, de addig is ez van érvényben 2020. március 15-i hatállyal határozatlan ideig.

Mivel a jelenlegi járvány miatt a felsőfokú oktatási intézményeket bezárták (illetve március 16-tól minden oktatási intézményt), ez meglehetősen átstrukturálja a MEKDSZ mint egyetemi missziós szervezet munkáját. Feltehetően telefonon, e-mailen és egyéb módokon kapcsolatban lesztek a kapcsolati munkatársakkal, és közösen gondolkodhattok a jövőt illetően. Adja Isten, hogy megtaláljuk, hogyan tudjuk ebben a helyzetben szolgálni az egyetemi közeget!

Szeretnénk bátorítani benneteket arra, hogy legyetek elővigyázatosak, ugyanakkor ne engedjétek, hogy a kialakult helyzet elszakítson benneteket egymástól. Egy ilyen helyzetben különösen fontosnak tartjuk, hogy imádkozzunk egymásért, tartsuk egymással a kapcsolatot (akár online). A közösség nem szűnik meg, csak átalakul – legalábbis ezt reméljük. Hadd bátorítsunk benneteket azzal, amit Pál írt Timótheusnak: „Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.” (2Tim 1,7)

Vigyázzatok magatokra!

Üdvözlettel a MEKDSZ vezetőség és a munkatársak nevében:

Gusztin Rudolf & Rab Fanni
MEKDSZ elnök & főtitkár

A levél kelte: Budapest, 2020. március 15.


Március 23-ai levél:

Kedves Diákkörvezetők!

Feltehetőleg mindannyian folyamatosan tájékozódtok a járványra vonatkozó intézkedések kapcsán. Mint írtuk az előző levélben, a kormány rendeletei bármikor felülírhatják a mi útmutatásunkat. Összhangban a kormányzati tájékoztatással és javaslatokkal, szeretnénk erősen javasolni nektek, hogy semmilyen személyes találkozóra ne kerüljön sor. Továbbra is bátorítunk benneteket arra, hogy a diákkörök alternatív formákban működjenek tovább. Bízunk kreativitásotokban!

Vigyázzatok magatokra és egymásra is!

Üdvözlettel a MEKDSZ vezetőség és a munkatársak nevében:

Gusztin Rudolf & Rab Fanni
MEKDSZ elnök & főtitkár

A levél kelte: Budapest, 2020. március 23.