Téli tábor 2024

English version of the camp is here: http://mekdsz.hu/wintercamp2024

Bevezető

"Nagyon jó keresztény lennék, ha időnként nem zavarnák meg mások az életemet." - mondja Adrian Plass…

És az is kiemelkedő lenne ha a megtérésemet követő pillanatban a mennyben találnám magam Jézus karjaiban, minden testvérem társaságában és elkezdődne az arész ahol nincsenfájdalom, szenvedés, igazságtalanság….ezt már én mondom. 

Mégis mi ez a közbülső kellemetlen állomás és hogy lehet túlélni? 

Mi az a vágy ami Jézust a földre hozta és minket pedig itt tart? 

 

Ha mindenre választ nem is adunk, a túlélés helyett egy másik megküzdési móddal kínálunk meg a táborban. 

Tanulj - dolgozz - létezz a világban úgy, mint egy isteni nagykövet, aki otthon szeretne lenni a jelenben, de egy másik valóságot is képvisel… Olykor csak vágyik rá, máskor megteremti maga körül a két valóság táncát. Ennek a feszültségnek a gyakorlására hívunk!

A téma az utcán hever,...Te Hol vagy? 

 

Várunk a Téli táborban: 2024.02.01-04. Wessi

Főelőadó: Dr. Timothée Joset

Dr. Timothée Joset a franciaországi Vaux-sur-Seine-i Faculté Libre de Théologie Évangélique missziológia docense. A francia nyelvű európai missziológiai hálózat (REMEEF) és a francia nyelvű missziológusok hálózatának (REMIF) koordinátora. Feleségével és lányával szülőhazájában, Svájcban él, ahol korábban a helyi IFES mozgalmaknál támogatta a diákokat hitük és tanulmányaik integrálásában. Már fiatalon volt lehetősége bejárni a világot, így egyszerre tanulta és élvezte az Egyház teológiai és kulturális sokszínűségét. Timothée az IFES Engaging the University globális koordinátora és helyi gyülekezete elöljáróságában szolgál.

- Programtervezet -

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Szemináriumok

Szeminárium:

„Ki mondta neked, hogy meztelen vagy?” A szakmai identitásunk felöltözése 

Mondd meg a szakmád és megmondom ki vagy! De te hogyan látod magad, mint keresztény, mint szakember, mint magyar, mint európai polgár és mint kozmopolita? Egyáltalán lehet-e egy keresztény kozmopolita? Mit jelent multikulturális közegben helyt állni magyar (és) keresztényként? Mit tegyek, ha a szakterületemet lebecsülik és „büfészak” Magyarországon mégis Isten ebben az irányba tart engem, és felemel?  Gyakorlatias módon ránézünk különböző szakmai „meztelenségünkre”, félelmeinkre és kulturális sztereotípiáinkra, majd hagyjuk magunkat felöltözni a Bárány vérével mosott fehér ruhába, hogy minden néppel és nemzetséggel együtt bátran magasztaljuk őt. Gyere, ha szeretnéd új perspektívából látni a szakterületed!

Bemutatkozó: Czók Brigi

Antropológusként és nemzetközi oktatóként járom az utam főként Ázsia és Európa közt. „Érinthetetleneknek” dolgoztam ki tanterveket Indiában és Dél-Koreában keresztény tanárokat kutattam. Mikor épp itthon voltam random útibeszámolót tartottam némi evangelizálással amikor kiderült, hogy MEKDSZ-esek hívtak meg. 10 éve foglalkozom nemzetközi hálózatfejlesztéssel és 5 éve interkulturális tréningekkel. El se hiszem, de lassan 5 éve vezetjük Gyenes Zolival a Doktori és kutatói MEKDSZ-kört!  A szakmai fejlesztés mellett magashegyi túrázom és trekkingezek, általában „járatlan utakra” visz a Lélek, legutóbb 2023 nyarán a Jesus trailen jártam Izraelben a pusztában, ahol beduin arabokkal találkoztam, akik sose találkoztak még fehér, keresztény nővel. 

 

 

Szeminárium: A Bibliai tipológia hermeneutikája

A hagyományos és legközismertebb értelemben a tipológía (más néven: figurális értelmezés)  az írásmagyarázatnak az a módszere, amely – az Ó- és az Újtestamentum szoros kapcsolatát feltételezve – az egyes ószövetségi eseményekben, személyekben vagy dolgokban olyan „előképet”, „előrevetülést” vagy „árnyékot” lát, amelyek majd az Újszövetségben teljesednek be; az egykori „minták”, „modellek” itt valósággá válnak, s így „betöltetnek”. A Jordánon való átkelést például a keresztség, Izsák fiúi engedelmességét Krisztus, a mennyei manna eledelét pedig az úrvacsora előképeként fogták fel. Erich Auerbach definíciója  szerint:  „A figurális értelmezés két olyan esemény vagy személy között hoz létre összefüggést, amelyek közül az egyik nemcsak önmagát, hanem a másikat is jelenti, a másik pedig az egyiket magában foglalja vagy beteljesíti. A figura két pólusa időben elválik egymástól, de mint valódi történés vagy személy, mind a kettő az idődimenzión belül van.”  Az Újszövetségben sok „klasszikus” tipológiai hely van: Mt 12,39-40; Jn 3,14; Rm 5,14; 1Kor 10,1-11; Gal 4,22-26; Kol 2, 16-17; Zsid 8,4-5; 9,8-9; 23-24; 10,1; 1Pét 3,20-21. A tipológia másképpen jelenik meg a szinoptikusoknál, Pál apostolnál, Péter levelében vagy éppen a Zsidó levélben. A tipológia nem hermeneutikai vagy egzegetikai „módszer”, hanem „lelki látásmód” (pneumatische Betrachtungsweise), amely felfedezi a kapcsolatot Istennek a történelemben végbemenő megváltási tervének egyes eseményei között. Az előadás középkori és újkori képekkel illusztrálja a tipológiai szemléletet. 

 

Bemutatkozás: Fabiny Tibor
Fabiny Tibor (1955) irodalomtörténész és világi teológus; egyetemi tanár a Károli Gáspár Református Egyetemen, ahol 16. századi angol irodalomtörténetet és teológiai hermeneutikát oktat. Shakespeare életművét, valamint a Biblia,  a teológia és az irodalom kapcsolatát kutatja. Anglisztikát az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen tanult; tanított a Szegedi Egyetemen és a Pázmány Péter KatolikusEgyetemen és az Eperjesi Egyetemen. Teológiai stúdiumokat az Evangélikus Hittudományi Egyetemen folytatott; előadásokat hallgatott a Leuveni Katolikus Egyetemen és a Princetoni Presbiteránus Főiskolán. Vendégoktatóként és kutatóként járt Belgiumban, Angliában és az Egyesült Államokban. 1993-tól a több felekezet által alapított Hermeneutikai Kutatóközpont vezetője, valamint a Hermeneutikai Füzetek szerkesztője. További könyvei: The Lion and the Lamb (Macmillan, 1992); Szótörténések (Luther Kiadó, 2009); Az eljövendő árnyékai (L’Harmattan Károli, 2016). címen. Újabban: Isten maszkjai. Luther olvasása közben (L’Harmattan,2021), Eretnekek és mártírok. Hitvita és hermeneutika a korai angolreformációban (L’Harmattan, 2022).

Szeminárium: Fogamzásgátlás-fogamzásszabályozás-családtervezés

Mi kell egyáltalán a megtermékenyülés bonyolult folyamatához, és hogyan tudom ezt befolyásolni? 

Beszélünk a női ciklus csodálatos felépítéséről, és arról, hogyan lépnek bele ebbe a folyamatba az egyes módszerek. Rengeteg módszert megismerhetsz, és azt elárulom, hogy bőven van élet a tablettán és az óvszeren túl is!

Szerencsére ma már egyre kevesebben kezelik tabuként a szexualitást, vagy gondolják úgy, hogy a fogamzásgátlás csak a nők dolga lenne, ezért mindkét nemet szeretettel várom a workshopon!

Bemutatkozás: Dr. Farkas Eszter

Dr. Farkas Eszter vagyok, immár 11 éve dolgozom nőgyógyászként. A szakmám szinte kimeríthetetlen tárháza az emberi kapcsolódásoknak, és vallom, hogy "az orvos kezel, a kapcsolat gyógyít". Hiszem, és megélem, hogy "élet és halál van a nyelv hatalmában", orvosként egy-egy mondattal akár sorsfordító változásokat hozhatunk az emberek életébe. 

 

Szeminárium: Az idő szerepe a művészetben

Mi tart valakit egy alkotói pályán? A becsvágy, a szenvedély, az erkölcsi vagy anyagi siker..? A szemináriumon arra keressük a választ, hogy mik azok a mélyen rejlő motivációk, amelyek kopásállóvá teszik a művészt, és ismétlődő megújulásokhoz vezetik alkotói munkájában.

Bemutatkozás: Földesi Barnabás

Festőművész, pedagógus. Művészetében a nonfiguratív és ábrázoló festészet közös gyökereit keresi. Emellett teoretikus igénnyel kutatja a művész helyét és szerepét a társadalomban. Rendszeresen ad elő a kultúrtörténet és a kortárs művészet témájában. Elkötelezett abban, hogy közérthető nyelvet találjon a képzőművészet tolmácsolásához és kidomborítsa az alkotásokban tetten érhető ember és Istenképet. Zircen született ahol III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium tanára volt 16 évig. Jelenleg Budapesten él és dolgozik. 
Munkái itt érhetőek el:

 

http://instagram.com/foldesi_barnabas

 

Szeminárium: Kisegértől a nagy nyelvi modellekig

Az előadás a mesterséges intelligencia (MI) fejlődésének áttekintését kínálja, az informatika korai szakaszától kezdve, egészen napjainkig, ahol a nagy nyelvi modellek, mint a ChatGPT, úttörő szerepet játszanak. A bemutató célja ismertetni azokat a tudományos és technológiai mérföldköveket, amelyek az MI-t a kezdetektől a jelenlegi állapotáig meghatározták. Kiemelt figyelmet kapnak a nyelvi modellek, amelyek átalakítják a kommunikációt és az információfeldolgozást, miközben új lehetőségeket nyitnak a társadalomban és az üzleti szférában. Az előadás arra is kitér, hogy ezek a fejlett technológiák milyen kihívásokat és etikai kérdéseket vetnek fel, különösen azok társadalmi hatásait vizsgálva. 

Az előadás összességében egy átfogó képet szeretni adni az MI fejlődéséről,hogy megvilágítsa a jelenlegi technológiai állapotot, és felkészítse a hallgatókat a jövőbeli kihívásokra. Gyertek!

 

Bemutatkozás: Olar Alex

Az ELTE Természettudományi Karán fizikusként diplomáztam, jelenleg informatika tudományok területén írom a doktorim. Kutatásaim az orvosi képdiagnosztikában és a gépi tanulásban összpontosulnak, különös tekintettel a digitális patológiára és radiológiára. Többször nyertem nemzetközi computer-aided diagnostics versenyeken, és széleskörű tapasztalattal rendelkezem a mélytanulási technikák orvosi és egyéb területeken való alkalmazásában. Szeretek biciklizni, főzni, pizzát sütni, ajándékozni. Szenvedélyem a tanulás!

Szeminárium: Foglalkozás a szerethetőbb iskolákért

 

  • Az iskola a tanárnak munka a gyereknek meg szükséges nyűg?

  • Hogy lehet egy órát feldobni, ha az anyag elég száraz?

  • Hogy találhatunk kulcsot a diákokhoz 30 fős osztályokban?

  • Közösségépítés a tanórán???

  • Krisztuskövetés az iskolában?

 

Ezekre és ehhez hasonló kérdésekre keressük együtt a választ közösen, módszertani ötletekben gazdag, interaktív foglalkozáson.

Kaszásné Becsei Anna vagyok - angol nyelv és irodalom szakos középiskolai mentortanár, jelenleg a Fulbright Alapítványnál dolgozok, munkám mellett lehetőségem van hobbiként űzni hivatásomat, ami óriási ajándék. 

Református lelkész családban nőttem fel, két kamasz gyermekem van, most ők az első számú tanítványaim. 1989-ben pécsi egyetemi éveim során ismertem meg a MEKDSZ-t, ami kimondhatatlan hálával tölt el, igazi ajándék, hogy diákkörvezetőként, majd utazótitkárként magam is kivehettem részem a szervezet missziós munkájából. Szeniorként is figyelemmel kísérem a szervezet munkáját, hálás vagyok az örömökért, új és régi diákkörökért, rendszeresen imádkozok a misszióért. 

Középiskolai tanárként a  Szentírás Szövetségben van több aktív szerepem, vezettem bibliakört középiskolásoknak, jelenleg kuratóriumi tag és lelkes önkéntes táboroztató vagyok.

A tanításban nagyon hangsúlyos volt számomra a módszertani eszköztáram folyamatos frissítése, 10 éve vagyok tagja a Pestalozzi Péntek pedagógus önképzőkörnek, ahol Kováts Beatrix-szel és még 6 társunkkal együtt moderálunk foglalkozásokat. Beával már korábbról, a Mentorképző kurzusról ismerjük egymást, mindkettőnk számára ajándék, hogy nem csak kollégák vagyunk, hanem Krisztusban testvérek lehetünk.

------------------

Kováts Beatrix vagyok - a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban angol nyelvet és drámát tanítok. Tizenegy éve dolgozom igazgatóhelyettesként egy nagyon lelkes vezető csapatban. Nevelési igazgatóhelyettesként feladataim közé tartozik a diákönkormányzat, a közösségi szolgálat szervezése és az osztályfőnöki munkaközösség vezetése.

E feladatok megfelelő szintű ellátásához nagyon sokat köszönhetek a Pestalozzi Péntekeknek, aminek a kezdetektől a trénere vagyok. Motivációra, módszertani ötletekre, közös gondolkodásra leltem a pénteki alkalmakon az elmúlt 11 év alatt. Annával többször vezettünk együtt foglalkozást. 

Márta típus vagyok, az életem során számtalan feladatot kaptam a jó Istentől, amiket igyekeztem megfelelően teljesíteni. A magánéletben is Mártához hasonlítok, három gyermekemtől tizenegy unokával áldott meg az ég, ami szintén számos feladatot és rengeteg örömet ad nekem.

 

Végtelen hálát érzek, hogy az Úr ennyi mindennel ajándékozott meg életemben.

Mission and colonialism

 

'Mission violates the other’s mind and culture. It presupposes missionaries know everything and the other are wrong. So Christianity is intrinsically imperialistic and oppressive.

And we know that the reason people became Christian in Europe or Asia is because they were forced to become Christian by the imperial powers.’

 

This is the way in which many people today consider ‘mission’. Is there any truth to these affirmations? Is ‘mission’ an anti-cultural imposition of forced beliefs? Should Christian better let others ‘Be the way they are’? Let us spend some time together exploring these difficult, but important questions.

Compass, Isteni pénzügyek

• Biblia és pénz? Nem furcsa párosítás? Nem azt hirdeti a Biblia, hogy az Isten emberei szegények? Vagy tán pont fordítva: hogy a Jézusban hívőket azonnal anyagi bőséggel is megáldja Isten? Törődött egyáltalán Jézus a vagyonnal, pénzzel, tulajdonnal?
• Van Istennek konkrét mondanivalója a hitelről? A jövedelemszerzésről, a megtakarításról, a költekezésről? Az adakozásról, az őszinteségről, a tanács-kérésről, vagy a fiatalok okításáról?

Semmi sem lehetne távolabb az igazságtól! Isten a Biblia lapjain megdöbbentően sokat tanít a pénzen, tulajdonon, vagyonon keresztül. A szeminárium keretében, játékosan és egymástól is tanulva, ebbe ad betekintést Szalai Zsolt, a Compass szolgálat vezetője és Váczi-Buda Benedek, ifivezető.

Helyszín / Szállás / Étkezés

Cím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 53. Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet otthona

Kövesd a 4/6-os villamost, és szállj le a Wesselényi utcánál és onnan már csak néhány lépés...

 
 

Idei téli táborunk is napközis formában valósul meg, ezért a szállás biztosításáról elsősorban mindenki magának gondoskodik.Ha szükséged lenne segítségre a szállástalálásban, kérünk, jelezd felénk a jelentkezési formon és mi igyekszünk fekhelyet szerezni neked. 

 

A belváros adta helyzeti előnyt megragadván: az idei tábori étkezést mindenki saját ízlésére bízzuk! 

Vedd magadhoz az előre csomagolt szendvicsed és edd meg a gyülekezet arra kijelölt helyén, vagy kóstold végig a környék gasztro helyeit!

 

 

 

 

 

Árak / Jelentkezés

Válassz élethelyzetednek és lehetőségeidnek megfelelően díjszabást!

Vannak, akiknek nehézséget jelent a tábor teljes díjának kifizetése, ha megteheted, hogy nagyvonalú vagy, számukra teszed lehetővé a részvételt. 

Amennyiben a tábor teljes idejére nem tudsz csatlakozni, lehetőséged van részleges bekapcsolódásra is, a legalacsonyabb ár, csak hétvégi részvételt biztosít az alapár a teljes részvételt biztosít, a támogatói díjjal pedig másokat támogathatsz.

A regisztráció a díj bekültésével válik érvényessé.

A részvételi díj SZÉP-kártyával való fizetésére nincs lehetőség.

 

FIGYELEM!

A férőhelyek korlátozottak - regisztráció letelte előtt is betelhetnek.

Kattints a feliratra: J E L E N T K E Z É S 

Jelentkezési és utalási határidő: 2023 december 1 - január 14. 23:59.

Számlaszám: CIB Bank 10702215-48622701-52000001
Számlatulajdonos neve: Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség
Közlemény: NÉV + téli tábor adomány

Ha másnak a nevében utalsz, kérünk, a Közleménybe az ő nevét add meg!
Befizetett előleget, jelentkezési díjat későbbi lemondás esetén nem áll módunkban visszatéríteni.


 

 

Mi már nagyon várjuk! Reméljük, ott találkozunk!